THƯ VIỆN BÀI GIẢNG

Bạn có thể tìm từ khóa trong dấu ngoặc kép để tìm chính xác cụm từ, ví dụ tìm theo cú pháp “Tôi nghe như vầy” để tìm nội dung chính xác hơn.
Để tải về máy: chọn sách muốn tải, bấm dấu ba chấm và chọn mục Download
Để chia sẻ liên kết đến sách: chọn sách muốn chia sẻ, bấm dấu ba chấm và chọn mục Direct Link