Kinh Tăng Chi Bộ – Chương I – Một Pháp – XVIII. Phẩm Makkhali

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương I – Một Pháp XVIII. Phẩm Makkhali 1-17 Một Pháp 1. Có một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương I – Một Pháp – XVIII. Phẩm Makkhali