Kinh Tăng Chi Bộ – Chương III – Ba Pháp – VI. Phẩm Các Bà-La-Môn

Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương III- Ba Pháp VI. Phẩm Các Bà-La-Môn 51.- (a) Hai Người – Có hai vị Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, đi đến Thế Tôn, … Đọc tiếp Kinh Tăng Chi Bộ – Chương III – Ba Pháp – VI. Phẩm Các Bà-La-Môn