Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – IX. Kinh Lòng Từ (Mettà Sutta)

Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- IX. Kinh Lòng Từ (Mettà Sutta) Vị thiện xảo mục đích, Cần phải làm như sau: Sau khi hiểu thông suốt, Con đường an tịnh ấy, Có khả năng trực tánh, Thật sự, khéo chân trực, Dễ … Đọc tiếp Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – IX. Kinh Lòng Từ (Mettà Sutta)