Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – VIII. Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta)

Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- VIII. Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta)   Một người cất kho báu, Ở tận dưới giếng sâu, Nghĩ: “Nếu cần giúp đỡ, Nó ích lợi cho ta”. Nếu bị vua kết án, Hoặc trả các nợ nần, … Đọc tiếp Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – VIII. Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta)