Kinh Trung Bộ – Tập I – 28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi (Mahàhatthipadopama sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi (Mahàhatthipadopama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: — Này các Hiền giả … Đọc tiếp Kinh Trung Bộ – Tập I – 28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi (Mahàhatthipadopama sutta)