Kinh Trường Bộ – Tập I – 06. Kinh Mahàli (Mahàli sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập I (Kinh số 1-16) 06. Kinh Mahàli (Mahàli sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng Ðại Lâm. Lúc bấy giờ, một số đông sứ giả Bà-la-môn nước Kosala (Câu-tất-la) và nước Magadha (Ma-kiệt-đà), đang ở tại … Đọc tiếp Kinh Trường Bộ – Tập I – 06. Kinh Mahàli (Mahàli sutta)