Kinh Trường Bộ – Tập II – 27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta)

Kinh Trường Bộ Digha Nikaya Tập II (Kinh số 17-34) 27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá-vệ), Pubbàràma (Thành Tín Viên lâm), ở lầu của Migà ramàtu (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ, Vàsettha và Bhàradvàjà sống giữa các vị Tỷ … Đọc tiếp Kinh Trường Bộ – Tập II – 27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta)