THƯ VIỆN HÌNH

Bạn có thể tìm từ khóa trong dấu ngoặc kép để tìm chính xác cụm từ, ví dụ tìm theo cú pháp “Phật Thích Ca” để tìm nội dung chính xác hơn.
Để tải về máy: chọn hình muốn tải, bấm dấu ba chấm và chọn mục Download
Để chia sẻ liên kết đến hình: chọn sách muốn chia sẻ, bấm dấu ba chấm và chọn mục Direct Link