5

Tại sao nên thực tập lời Phật dạy?

phat-la-gi

.

Đa số người Tây phương đến với Phật giáo không phải để rời bỏ xã hội mà là để huấn luyện mình trở nên có ích cho xã hội. thông điệp của Phật đã trở nên một vai trò khác, trở thành một cách thể hiện bản thân để đối phó với những căng thẳng của cuộc sống và xác định mục đích của cuộc sống” (TS: Robin Coringham).

 

Rất nhiều người Tây phương thích thực tập Thiền định Phật giáo. “Tôi nghĩ tất cả chúng ta thỉnh thoảng nghĩ về sự huyền bí của cuộc sống. Thiền định giúp chúng ta đến nhiều hơn với cuộc sống. Nó giúp chúng ta thành thản, làm chủ được tâm ý và giúp chúng ta ý thức được sự liên hệ giữa chúng ta với muôn loài. Về vô thường, về niết bàn” (Kenvin Trainor*).

 

http://www.phatgiaonguyenthuy.com/news-4062/Nguoi-phuong-Tay-den-voi-dao-Phat.html

http://thuvienhoasen.org/a8663/chuong-6-phat-giao-va-phuong-tay

.