6

Lý do còn người khổ?

phat-la-gi

.

Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja và lau sậy babaja (ba-ba-la) không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử.

http://thuvien.buocdauhocphat.com/vi-khong-hieu-nhan-duyen-nen-con-nguoi-kho-quan-trong

.