7

Con đường thực tập để Hạnh phúc?

phat-la-gi

.

Điều quan trọng nhất là thực tập những điều Phật dạy. Thực tập chuyên cần, chánh niệm. Tôi giải thích đạo Phật chỉ trong bốn chữ: thực tập chánh niệm” (GS. Peter Harvey*).

 

Con đường đưa đến sự giác ngộ bắt đầu bằng sự thực hành và tập trung giới luật. “Đạo đức, thiền định và trí tuệ. Không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không tiêu thụ rượu hay chất ma tuý” (Nhà sư Bhikkhu Bodhipala, chùa Mahabodhi Temple, Bodhgaya*).

.