Hoàn Cảnh Lịch Sử

Gotama là ai?

Nhận thức sự thật về Phật Thích Ca Gotama Khi viết tiểu sử có thật của đức Phật Gotama, điều cần thiết là phải xem xét bối cảnh chính trị và xã hội của thời đại Ngài. Bằng cách tiếp xúc trực tiếp với hình ảnh đức Phật Gotama xuất hiện từ sự nghiên cứu có tính cách phê bình, chúng ta sẽ học được những điều có ý nghĩa sâu sắc. Đi tìm dấu vết cuộc đời đức Phật Gotama như một nhân vật trong lịch sử đòi hỏi một số lượng công trình nghiên cứu thật rộng lớn....

Hoàn cảnh lịch sử thời Phật Gotama

Một tôn giáo, không luận là cao siêu hay thâm thúy đến đâu, cũng vẫn là sản phẩm của xã hội. Là sản phẩm của xã hội, tất nhiên tôn giáo ảnh hưởng đến xã hội và đồng thời chịu ảnh hưởng ngược lại. Ðó là điều không thể tránh khỏi. Ðời sống quốc gia dân tộc với hoàn cảnh địa lý và sự ảnh hưởng khí hậu, thiên nhiên, đã tạo dựng cho Ấn Ðộ có một lịch sử khác với các quốc gia trên thế giới. Ðó là sự cố đặc biệt của xứ Ấn Ðộ xưa và...