Nhà Khoa Học

Đạo Phật Đối Với Đời Sống Con Người

Đạo Phật xuất hiện trên thế giới có chiều dài lịch sử nhiều ngàn năm và phát triển ở Việt Nam cũng gần hai mươi thế kỷ. Từ trước đến nay đã có rất nhiều tài liệu và công trình nghiên cứu để lý giải, tìm hiểu sâu sắc về đạo Phật được công bố và xuất bản. Tuy nhiên do tính phức tạp của vấn đề, những nghiên cứu trên vẫn còn nhiều điều cần phải bàn tiếp. Để góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề Phật học then chốt, người viết bài này xin được trình...

Các Nhà Khoa Học Ca Ngợi Đạo Phật

Scientists praise Buddhismv  Albert Einstein (1879-1955)"Nếu có một tôn giáo có thể đối diện với những nhu cầu của khoa học hiện đại đấy sẽ là Đạo Phật."“If there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism.”v  Niels. Bohr (1885-1962) "Đối với một sự song song cho lý thuyết nguyên tử ... [chúng ta phải hướng đến những vấn đề nhận thức luận mà những tư tưởng gia như Đức Phật và Lão Tử đã đối diện rồi khi cố gắng để hòa hiệp các vị thế của chúng ta như những khán giả và diễn...

Khoa học nói về cuộc đời Đức Phật Thích Ca

(PPUD) BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng trân trọng gởi đến quý độc giả bài "Khoa học nói về cuộc đời Đức Phật Thích Ca" do BBC dàn dựng năm 2011.   Bộ phim tài liệu này là cái nhìn khách quan của các nhà khoa học, các nhà khảo cổ về những dấu vết thực tế: nơi Đức Phật đã sinh, nơi Ngài đã sống, và cái nhìn khách quan của họ về giáo pháp của Đạo Phật để chúng ta cùng chiêm nghiệm. Thái tử Tất Đạt Đa sau khi giác ngộ được gọi là Đức Phật. Ngài...

Ðức Phật Là Bậc Thầy Các Nhà Khoa Học

Phật (Buddha) là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn.Ðức Thích Ca Mâu Ni (Sàkyãmuni) là người đã giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Giác ngộ là thấy biết mọi chân lý về vũ trụ và nhân sinh.Từ chỗ giác ngộ này, đức Phật chỉ dạy các môn đồ còn ghi chép lại thành Tạng kinh. Trong tạng kinh chứa đầy dẫy những chân lý, dù trải qua hơn 25 thế kỷ vẫn còn giá trị nguyên vẹn, không do thời gian làm suy giảm. Ngày nay chúng ta nghiên cứu Tạng kinh thật...

Các Nhà Tâm Lý Học Ca Ngợi Đạo Phật

Psychologists praise Buddhismv  Henry_David_Thoreau(July 12, 1817 – May 6, 1862)"Một dấu chân đơn lẻ sẽ không làm nên lối mòn trên mặt đất, thế nên một tư tưởng đơn lẻ sẽ không làm nên một dấu vết trong tâm. Để làm nên một lối mòn vật lý sâu sắc, chúng ta phải đi tới đi lui hết lần này đến lần khác. Để làm nên một dấu vết tinh thần sâu sắc, chúng ta phải suy đi nghĩ lại nhiều lần về loại tư tưởng mà chúng ta mong ước chiếm ưu thế trong đời sống chúng ta"."As a single footstep will...

Các Triết Gia Ca Ngợi Đạo Phật

Philosophers praise Buddhismv  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)"Lịch sử thế giới chuyển dịch từ Đông sang Tây, đối với Âu châu chắc chắn là chấm dứt lịch sử, Á châu mới bắt đầu."(Lịch Sử Triết Học)“The history of the world travels from East to West, for Europe is absolutely the end of history, Asia is the beginning.”(The Philosophy of History)v  James Allen (1864-1912)"Đức Phật được cho là có cái nhìn về thế giới tâm linh thuần khiết, rực rở và hòa bình hoàn hảo, và Ngài đã thể nhập vào trong ấy."(Khi Con Người Tư Duy)“Buddha beheld the vision of...

Các Văn Sĩ Ca Ngợi Đạo Phật

Writers praise Buddhism v  Daniel Pink "Đạo Phật và khoa học rất tương đồng,"...."bởi vì cả hai đang khám phái bản chất của thực tại, và cả hai có mục tiêu làm giảm thiểu khổ đau của nhân loại." (Một Tâm Thức Hoàn Toàn Mới) “Science and Buddhism are very similar,”… “because they are exploring the nature of reality, and both have the goal to lessen the suffering of mankind.” (A WHOLE NEW MIND) v  Alan Wilson Watts (1915-1973) "Đức Phật là một nhà tâm lý học vô cùng thiện xảo, và trong một cách nào đấy, Ngài là một...