Đạo Phật Đối Với Đời Sống Con Người

Đạo Phật xuất hiện trên thế giới có chiều dài lịch sử nhiều ngàn năm và phát triển ở Việt Nam cũng gần hai mươi thế kỷ. Từ trước đến nay đã có rất nhiều tài liệu và công trình nghiên cứu để lý giải, tìm hiểu sâu sắc về

Các Nhà Khoa Học Ca Ngợi Đạo Phật

Scientists praise Buddhism v  Albert Einstein (1879-1955) “Nếu có một tôn giáo có thể đối diện với những nhu cầu của khoa học hiện đại đấy sẽ là Đạo Phật.” “If there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism.” v  Niels. Bohr (1885-1962) 

Khoa học nói về cuộc đời Đức Phật Thích Ca

(PPUD) BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng trân trọng gởi đến quý độc giả bài “Khoa học nói về cuộc đời Đức Phật Thích Ca” do BBC dàn dựng năm 2011.   Bộ phim tài liệu này là cái nhìn khách quan của các nhà khoa học, các nhà khảo

Ðức Phật Là Bậc Thầy Các Nhà Khoa Học

Phật (Buddha) là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn.Ðức Thích Ca Mâu Ni (Sàkyãmuni) là người đã giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Giác ngộ là thấy biết mọi chân lý về vũ trụ và nhân sinh.Từ chỗ giác ngộ này, đức Phật

Các Nhà Tâm Lý Học Ca Ngợi Đạo Phật

Psychologists praise Buddhism v  Henry_David_Thoreau(July 12, 1817 – May 6, 1862) “Một dấu chân đơn lẻ sẽ không làm nên lối mòn trên mặt đất, thế nên một tư tưởng đơn lẻ sẽ không làm nên một dấu vết trong tâm. Để làm nên một lối mòn vật lý sâu sắc,

Các Triết Gia Ca Ngợi Đạo Phật

Philosophers praise Buddhism v  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) “Lịch sử thế giới chuyển dịch từ Đông sang Tây, đối với Âu châu chắc chắn là chấm dứt lịch sử, Á châu mới bắt đầu.” (Lịch Sử Triết Học) “The history of the world travels from East to West, for

Các Văn Sĩ Ca Ngợi Đạo Phật

Writers praise Buddhism v  Daniel Pink “Đạo Phật và khoa học rất tương đồng,”….”bởi vì cả hai đang khám phái bản chất của thực tại, và cả hai có mục tiêu làm giảm thiểu khổ đau của nhân loại.” (Một Tâm Thức Hoàn Toàn Mới) “Science and Buddhism are very

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí