Kết Tập Kinh Điển

Các kỳ kiết tập kinh điển theo Phật giáo Theravāda

NSGN - Những lời dạy của Đức Phật chứa đựng trong Tam tạng (Pāli) cũng được gọi là Học thuyết của các Trưởng lão (Theravāda). Những bản kinh này có con số hàng trăm và luôn được tụng đọc nguyên văn ngay từ khi kỳ kiết tập lần thứ nhất được triệu tập  Những lời dạy chân thực của Đức Phật Gotama được lưu giữ và truyền lại cho chúng ta hiện diện ở trong Tam tạng (Tipitaka). Từ Pāli “Tipitaka” có nghĩa đen là “ba giỏ” (ti = 3 + pitaka = giỏ). Tất cả những lời dạy của Đức...

Lịch sử Kết tập Kinh điển và Truyền giáo

1. SÁU ÐẠI HỘI KẾT TẬP KINH ÐIỂN Tất cả con người và vạn vật trong Tam giới đều phải chịu sự chi phối của định lý vô thường. Ðại Ðức Sarìputta và Moggallana là hai vị đại đệ tử của Ðức Phật đúng thời điểm cũng phải xin đức Phật nhập diệt. Rồi lần lượt không bao lâu, khi Ðức Phật đúng 80 tuổi đời, 45 tuổi đạo, Ngài cũng giã từ Tứ chúng để an hưởng quả vị Vô Dư Níp-bàn. Sự viên tịch của Ðức Phật và hai vị đại đệ tử là một mất mát to...

Lịch Sử Kết Tập Kinh Điển – Biểu Đồ Và Hình Ảnh

LỊCH SỬ KẾT TẬP KINH ĐIỂN Bình Anson minh họa bằng biểu đồ và hình ảnh (Xin bấm vào các hình bên dưới để xem các biểu đồ & hình ảnh lớn hơn) Tam tạng kinh điển Tạng Pali và Tạng Phạn ngữ (Hán tạng) tương đương Bảng niên đại Phật giáo Các kỳ kết tập kinh điển Bản đồ không ảnh các vị trí kết tập kinh điển Bản đồ phân phái Bản đồ không ảnh vị trí nơi kết tập lần thứ nhất tại Rajagaha (Thành Vương Xá) Ấn Độ Bản đồ không ảnh vị trí nơi kết...