Kinh Pali

Kinh Trường Bộ – Tập I – 02. Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta) (Quan trọng)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá) nơi vườn xoài của Jìvaka (Kỳ-bà) Komàrabhacca, cùng với đại chúng Tỷ-kheo một nghìn hai trăm năm mươi vị. Lúc bấy giờ Ajàtasattu (A-xà-thế) con bà Vihehi (Vi-đề-hi) vua xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) nhân lễ Bố Tát vào ngày rằm tháng tư Komudi (cây súng) đang ngồi trên lầu cao trang nghiêm, chung quanh có nhiều đại thần hầu hạ. Lúc bấy giờ Ajàtasattu con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân ngày Bố Tát cảm hứng nói...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 03. Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 3. Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta) Tụng phẩm thứ nhất Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la), cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Kosala tên là Icchànankala. Tại đây, Thế Tôn ở tại Icchànankala trong khu rừng tên là Icchànankala. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Pokkharasàdi ở tại Ukkattha, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, sau vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) cấp cho để hưởng một...

Kinh Trường Bộ – Tập I – 04. Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức) (Sonadanda sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga (Ương-già) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đến tại thành Campà (Chiêm-bà) và tại Campà, Thế Tôn ở trên bờ hồ Gaggara (Già-già liên-trì). Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sonadanda (Chủng Ðức) trú tại Campà, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một vương địa do vua Bimbisara (Tần-bà-ta-la), vua nước Magadha (Ma-kiệt-đà) cấp, một ân tứ của vua, một tịnh ấp. Các Bà-la-môn và gia...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – I. Tam Quy

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- Tam Quy (Saranattaya) Ðệ tử quy y Phật, Ðệ tử quy y Pháp, Ðệ tử quy y Tăng. Lần thứ hai đệ tử quy y Phật, Lần thứ hai đệ tử quy y Pháp, Lần thứ hai đệ tử quy y Tăng. Lần thứ ba đệ tử quy y Phật Lần thứ ba đệ tử quy y Pháp. Lần thứ ba đệ tử quy y Tăng. -ooOoo-

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – II. Thập Giới (Dasasikkhàpada)

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- II. Thập Giới (Dasasikkhàpada) 1. Ðệ tử thực hành giới tránh sát sanh. 2. Ðệ tử thực hành giới tránh lấy của không cho. 3. Ðệ tử thực hành giới tránh tà hạnh trong các dục. 4. Ðệ tử thực hành giới tránh nói láo. 5. Ðệ tử thực hành giới tránh mọi cơ hội buông lung phóng dật do uống rượu hoặc các thứ men say. 6. Ðệ tử thực hành giới tránh ăn phi thời. 7. Ðệ tử thực hành...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – III. Ba Mươi Hai Phần (Dvattimsàkàra)

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- III. Ba Mươi Hai Phần (Dvattimsàkàra) Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não trong đầu. -ooOoo-

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – IV. Nam Tử Hỏi Ðạo (Kumàrapanha)

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo-. IV. Nam Tử Hỏi Ðạo (Kumàrapanha) Thế nào là một? - Mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn. Thế nào là hai? - Danh và sắc. Thế nào là ba? - Ba loại cảm thọ. Thế nào là bốn? - Bốn Thánh đế. Thế nào là năm? - Năm thủ uẩn. Thế nào là sáu? - Sáu nội xứ. Thế nào là bảy? - Bảy giác chi. Thế nào là tám? - Thánh đạo tám ngành. Thế nào là...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – VIII. Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta)

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- VIII. Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta)   Một người cất kho báu, Ở tận dưới giếng sâu, Nghĩ: "Nếu cần giúp đỡ, Nó ích lợi cho ta". Nếu bị vua kết án, Hoặc trả các nợ nần, Hoặc bị cướp giam cầm, Và đòi tiền chuộc mạng, Khi mất mùa, tai nạn, Với mục đích như vầy, Ở trên cõi đời này, Sẽ đến giành kho báu. Dẫu nó không bao giờ, Ðược cất kỹ như vậy, Ở tận dưới giếng sâu,...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – IX. Kinh Lòng Từ (Mettà Sutta)

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- IX. Kinh Lòng Từ (Mettà Sutta) Vị thiện xảo mục đích, Cần phải làm như sau: Sau khi hiểu thông suốt, Con đường an tịnh ấy, Có khả năng trực tánh, Thật sự, khéo chân trực, Dễ nói và nhu hòa, Không có gì cao mạn. Sống cảm thấy vừa đủ, Nuôi sống thật dễ dàng, Ít có sự rộn ràng, Sống đạm bạc, giản dị. Các căn được tịnh lạc, Khôn ngoan và thận trọng, Không xông xáo gia đình, Không...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – V. Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta)

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- V. Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên tử ấy bạch Thế Tôn với bài kệ: Thiên tử: Nhiều Thiên tử và người, Suy nghĩ đến điềm lành,...

Kinh Tiểu Bộ – Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng – VII. Kinh Ngoài Bức Tường (Tirokudda Sutta)

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I Tiểu Tụng Khuddakapàtha -ooOoo- VII. Kinh Ngoài Bức Tường (Tirokudda Sutta) Ở bên ngoài bức tường, Bọn họ đứng chờ đợi, Giao lộ, ngã ba đường, Trở về mái nhà xưa, Ðợi chờ bên cạnh cổng. Nhưng khi tiệc thịnh soạn, Ðược bày biện sẵn sàng, Ðủ mọi thức uống ăn, Không một ai nhớ họ. Sự kiện này phát sinh Từ nghiệp xưa của họ. Vậy ai có từ tâm, Nhớ cho các thân nhân, Thức uống ăn thanh tịnh, Tốt đẹp và đúng thời....

Kinh trung bộ – Tập I – 1. Kinh Pháp môn căn bản (Quan trọng)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo!". - "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo. Ta sẽ giảng cho các Người "Pháp môn căn bản tất cả pháp". Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói". - "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo...

Kinh trung bộ – Tập I – 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo!" --"Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc". Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói". --"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Thế Tôn nói...

Kinh Trung Bộ – Tập I – 3. Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 3. Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo", --"Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: -- Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự Pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các Ngươi và Ta nghĩ: "Làm sao những đệ tử của...

Kinh Trung Bộ – Tập I – 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm (Bhayabherava sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm (Bhayabherava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Janussoni đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Janussoni bạch Thế Tôn: -- Tôn giả Gotama, có những Thiện nam tử, vì lòng tin Tôn...

Kinh Trung Bộ – Tập I – 5. Kinh Không uế nhiễm (Anangana sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 5. Kinh Không uế nhiễm (Anangana sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo. "Chư Hiền Tỷ-kheo". --"Thưa Hiền giả", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: -- Này chư Hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế nào là bốn? Chư Hiền, ở đây, có hạng người có cấu uế, nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân...

Kinh Trung Bộ – Tập I – 6. Kinh Ước nguyện (Akankheyya sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 6. Kinh Ước nguyện (Akankheyya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: -- Các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ...

Kinh Trung Bộ – Tập I – 7. Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùpama sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 7. Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùpama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". --"Bạch Thế Tôn", các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: -- Này các Tỷ-kheo, như một tấm vải cấu uế, nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc...

Kinh Trung Bộ – Tập I – 8. Kinh Ðoạn giảm (Sallekha sutta) (Quan trọng)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 8. Kinh Ðoạn giảm (Sallekha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Cunda, vào buổi chiều từ chỗ độc cư Thiền tịnh đứng dậy, đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Maha Cunda bạch Thế Tôn: -- Bạch Thế Tôn, có những loại sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã...

Kinh Trung Bộ – Tập I – 9. Kinh Chánh tri kiến (Sammàditthi sutta) (Quan trọng)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Tập I (Kinh số 1-50) 9. Kinh Chánh tri kiến (Sammàditthi sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo".--"Hiền giả", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: -- Chư Hiền, chánh tri kiến, chánh tri kiến, được gọi là như vậy. Chư Hiền, cho đến như thế nào, một Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực,...

Page 1 of 38 1 2 38