Video – Audio về Đức Phật và liên quan đến PG

o   Video – Audio v  https://www.youtube.com/watch?v=N_EKlDPSY1g Cuộc đời đức phật The Buddha 2010 HD Vietsub v  https://www.youtube.com/watch?v=cnRTIGI7GZg Phim về Xá Lợi của Đức Phật v  https://www.youtube.com/watch?v=KOEXkaow0ko&list=PLtGdlXeQYmZfyUQgZ_CMO77JYAlfJiAaO  “ Discovering Buddhism ” Series v  https://www.youtube.com/watch?v=zevW0oXG3BU  Cội nguồn của Phật Giáo -Thuyết minh – Ngược dòng thời gian v  https://www.youtube.com/watch?v=yXfzg48Dw2c Bảy kỳ quan

Sách về Phật Giáo

  Book v  https://thuvienhoasen.org/a16805/bo-sach-dien-tu-cua-thien-su-thich-nhat-hanh   Bộ sách điện tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh v  https://thuvienhoasen.org/p44a16820/ebook-epub-cua-thay-thich-nhat-hanh-danh-cho-ipad-iphone  Ebook Epub Của Thầy Thích Nhất Hạnh (Dành Cho Ipad & Iphone) v  https://thuvienhoasen.org/p44a15750/ebook-epub-cua-thay-thich-nhat-tu-danh-cho-ipad-iphone Ebook .Epub Của Thầy Thích Nhật Từ (Dành Cho Ipad & Iphone) v  https://thuvienhoasen.org/p43/thu-vien-e-books  Sách Phật Giáo v  https://www.phathoc.net/thu-vien/dao-duc-tam-ly-hoc/5EE442_chet_di_ve_dau.aspx  Chết đi

Tổng quan Tiểu Bộ Kinh – Khuddaka Nikàya – Ðại Tạng Kinh

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tiểu Bộ Kinh – Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt Tính chất tập hợp của bộ sưu tập này, gồm không những chỉ những bài kinh do đức Phật thuyết mà còn là bộ sưu tập những

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí