Tác Phẩm

Video – Audio về Đức Phật và liên quan đến PG

o   Video - Audiov  https://www.youtube.com/watch?v=N_EKlDPSY1g Cuộc đời đức phật The Buddha 2010 HD Vietsubv  https://www.youtube.com/watch?v=cnRTIGI7GZg Phim về Xá Lợi của Đức Phậtv  https://www.youtube.com/watch?v=KOEXkaow0ko&list=PLtGdlXeQYmZfyUQgZ_CMO77JYAlfJiAaO  “ Discovering Buddhism ” Seriesv  https://www.youtube.com/watch?v=zevW0oXG3BU  Cội nguồn của Phật Giáo -Thuyết minh - Ngược dòng thời gianv  https://www.youtube.com/watch?v=yXfzg48Dw2c Bảy kỳ quan Phật giáo trên thế giới-phim tài liệu BBC-Thuyết minh:Anh Tuấnv  https://www.youtube.com/watch?v=pfjhMQtf-6U  Khoa học nói gì về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca (bản đẹp)v  https://www.youtube.com/watch?v=ASUTSzvsXBE Những nẻo đường của đức Phật Thích Ca 1v  https://www.youtube.com/watch?v=ah65qc2Jv90 Những nẻo đường của đức Phật Thích Ca 2vhttps://www.youtube.com/watch?v=NlLUPzMi0Rw  ANIMALS AND THE BUDDHA-Full Documentary - Several Documentariesv https://www.youtube.com/watchv=B7CI3RhQdrs&list=PL3yCzZWY41Rat2jaeqLOGHaBJopxsBp9H    Bát Chánh...

Tổng quan Tiểu Bộ Kinh – Khuddaka Nikàya – Ðại Tạng Kinh

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Tiểu Bộ Kinh - Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt Tính chất tập hợp của bộ sưu tập này, gồm không những chỉ những bài kinh do đức Phật thuyết mà còn là bộ sưu tập những ghi chú lý thuyết ngắn gọn hầu hết bằng kệ thơ, những bản hùng ca của cuộc tự phấn đấu và thành đạt của chư vị Trưởng lão Tăng cũng như Trưởng lão Ni, sự tích tiền thân, lịch sử đức Phật v.v... có thể giải thích cho tiêu đề...