Phật Gotama là Ai?

Gotama là ai?

Nhận thức sự thật về Phật Thích Ca Gotama Khi viết tiểu sử có thật của đức Phật Gotama, điều cần thiết là phải xem xét bối cảnh chính trị và xã hội của thời đại Ngài. Bằng cách tiếp xúc trực tiếp với hình ảnh đức Phật Gotama xuất hiện từ sự nghiên cứu có tính cách phê bình, chúng ta sẽ học được những điều có ý nghĩa sâu sắc. Đi tìm dấu vết cuộc đời đức Phật Gotama như một nhân vật trong lịch sử đòi hỏi một số lượng công trình nghiên cứu thật rộng lớn....

Thời sơ sinh và hoàn cảnh

Ðức Phật giáng sinh vào ngày 15 tháng 4 năm 623 BC tại vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni), cách thành Kapilavastu (Ca Tỳ La Vệ) khoảng 15 cây số, nay là xứ Ruminidhehi, thuộc quản hạt Aouth, phía Tây Nam xứ Népal và phía Ðông Rapti. Song thân Ngài là Quốc vương Suddhodana (Tịnh Phạn) và Hoàng hậu Màyà (Ma Da). Thuộc dòng dõi Sakya (Thích Ca), Vua Suddhodana trị vì một vương quốc nằm ở ven sườn dãy núi cao ngất trời - Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn) - nằm phía Ðông-Bắc Ấn Ðộ, thủ phủ là Kapilavastu, nay...

Thời tuổi trẻ của Gotama

Thái tử Siddhattha được nuôi nấng và dạy dỗ một cách toàn diện cả hai lãnh vực văn chương và võ thuật; những thầy giáo giỏi nhất trong nước được mời đến hoàng cung để dạy cho Thái tử các môn học đương đại như Thanh minh (ngôn ngữ, văn học), Công xảo minh (công kỹ nghệ học), Y phương minh (y học), Nhân minh (luận lý học) và Nội minh (đạo học); lúc ấy, Ngài vừa tròn 7 tuổi. Về đạo học, Thái tử đã được học 4 thánh điển Veda. Kinh ghi lại rằng, chỉ trong khoảng thời...

Thời tìm đạo của Gotama

III- Sự từ bỏ vĩ đại Và rồi, với cõi lòng nặng trĩu vì thương chúng sanh chìm đắm trong bể khổ; một đêm, sau khi đến trước phòng nhìn lần chót người vợ và hài nhi yêu dấu đang say nồng trong giấc ngủ, Ngài cùng nô bộc Channa (Xa Nặc) (2) dắt con tuấn mã Kantaka (Kiền Trắc) (3) vượt thành ra đi. Ánh sao khuya dẫn lối đưa đường, làn gió lạnh đẩy lùi tất cả lại sau lưng. Tình yêu thương phụ hoàng, di mẫu, vợ đẹp, con ngoan rất nồng nàn, nhưng trong Thái tử,...

Thời giác ngộ của Gotama

Ngài đến ngồi dưới gốc cây pippala (tất bát la, sau này gọi là cây bodhi - bồ đề); và với tâm định tĩnh, chánh niệm, tỉnh giác, ly dục, đi vào sơ thiền (thời niên thiếu, trong buổi lễ Hạ điền, Ngài cũng đã một lần vào thiền này), nhị thiền, tam thiền và lần lượt nhập lên tứ thiền, sau đó hướng tâm đến tam minh. Với trực giác, Ngài thấy rõ nguyên nhân của khổ đau. Chính sự tập khởi của 12 nhân duyên là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn. Ở canh một, Ngài chứng...

Thời thuyết giảng của Gotama

I- Bài pháp đầu tiên - ngôi Tam bảo được hình thành - sự khởi đầu của Giáo hội Phật giáo Sau khi quyết định truyền bá đạo lý cứu khổ cho muôn loài, Ðức Phật dùng tuệ nhãn quan sát thế gian xem ai là người có cơ duyên để hóa độ trước, và Ngài nghĩ ngay đến hai vị thầy cũ của mình là Alara Kàlama (A-la-ra Ka-la-ma) và Uddaka Ramaputta (Uất Ðầu Lam Phất) , nhưng cả hai đã qua đời cách đó không lâu. Ðức Thế Tôn nghĩ đến năm người bạn đồng tu khổ hạnh...

Phật thành đạo và các giá trị thực tiễn

Có 4 ý nghĩa quan trọng về sự thành đạo của Đức Phật: 1. Đức Phật đã chiến thắng Ma quân. 2. Đức Phật đã khai mở cửa bất tử cho tất cả chúng sanh. 3. Chứng minh mọi chúng sanh đều có khả năng giác ngộ giải thoát. 4. Con người là chủ nhân ông của chính mình. Và có 3 giá trị thực tiễn về sự thành đạo của Đức Phật: 1. Đức Phật dạy phương pháp tu tập mang lại an lạc ngay trong hiện tại. 2. Đức Phật là nhà cách mạng đầu tiên về nhân...

Ý nghĩa sướng khổ và Niết Bàn

Ý nghĩa sướng khổ và Niết Bàn nhìn theo quan điểm Phật giáo Hòa Thượng Thích Nhất Chân Ðức Phật nói không nên định nghĩa về Niết Bàn. Niết Bàn là để chứng, chứ không phải để hiểu, định nghĩa thế nào đi nữa cũng không đúng và sẽ đem lại sự hiểu lầm. Tuy nhiên như thế, nhưng rõ ràng tối thiểu Niết Bàn vẫn có 1 định nghĩa, đó là "diệt". Ðức Phật thường diễn tả Niết Bàn qua thí dụ về lửa củi : Lửa từ củi bắt cháy, khi củi cháy hết, thì lửa tắt "diệt"....

Lời dạy sau cùng của Đức Phật Gotama

Nếu trung thành với giáo lý vô chấp thủ của Phật giáo, đừng để mình rơi vào khái niệm của ngôn từ, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng, Phật, Niết bàn và Thành đạo dù được diễn tả dưới nhiều hình thức khác nhau của Bắc tạng và Nam tạng, đều ngời chiếu ánh sáng giải thoát của Phật Pháp, của cái mà ta chỉ gọi bằng một danh từ gọn ghẽ là Phật giáo. Danh từ Phật thường để chỉ đức Thế Tôn, chư Phật quá khứ và vị lai. Đức Thế Tôn được gọi là Phật sau...

MÙA AN CƯ CUỐI CÙNG CỦA ÐỨC PHẬT

Tiến sĩ H.W. Schumann trong tác phẩm "Ðức Phật lịch sử" (The Historical Buddha), chương 7, phần 1 "Những hành trình cuối cùng" đã viết : "Bậc Ðạo sư đã du hành đến tận Vesàli với hội chúng Tỳ kheo, nhưng mùa mưa năm đó, 484 trước Tây lịch, Ngài muốn độc cư và chỉ có Ananda, thị giả trung thành theo hầu, để Ngài chuyên tâm thiền định. Từ đây, khi mưa bắt đầu rơi, Ngài yêu cầu chư Tăng tự tìm các tinh xá (vihàra) cho mình ở vùng ngoại ô thành Vesàli, trong khi chính Ngài sẽ...

Hoàn cảnh lịch sử thời Phật Gotama

Một tôn giáo, không luận là cao siêu hay thâm thúy đến đâu, cũng vẫn là sản phẩm của xã hội. Là sản phẩm của xã hội, tất nhiên tôn giáo ảnh hưởng đến xã hội và đồng thời chịu ảnh hưởng ngược lại. Ðó là điều không thể tránh khỏi. Ðời sống quốc gia dân tộc với hoàn cảnh địa lý và sự ảnh hưởng khí hậu, thiên nhiên, đã tạo dựng cho Ấn Ðộ có một lịch sử khác với các quốc gia trên thế giới. Ðó là sự cố đặc biệt của xứ Ấn Ðộ xưa và...

10 vị tỷ kheo nổi tiếng thời Phật Gotama

XIV. Phẩm Người Tối Thắng 1-10 Các Vị Tỷ Kheo - Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Anna Kondanno (A-nhã Kiều-trần-như). Trong các vị đệ tử... đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta. Trong các vị đệ tử... có thần thông, tối thắng là Mahàmoggalàna. Trong các vị đệ tử... thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng là Mahàkassapa. Trong các vị đệ tử... thiên nhãn, tối thắng là Anuruddha. Trong các vị đệ tử... thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là Bhaddiya Kàligodhàputta. Trong các vị đệ tử......

10 nữ cư sĩ nổi tiếng thời Phật Gotama

1-10 Nữ Cư Sĩ -Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà Senàndìhità. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … bố thí, tối thắng là Visàkhà Migàramàtà. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … nghe nhiều, tối thắng là Khujjuttar. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … tu Thiền, tối thắng là Uttarà Nandamàtà. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ … bố...

10 nam cư sĩ nổi tiếng thời Phật Gotama

1-10 Nam Cư Sĩ – Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người buôn bán Tapassu Bhallikà. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … bố thí, tối thắng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … thuyết pháp, tối thắng là Citta Macchikassandika. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … nhiếp phục một hội chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tối thắng là Hatthaka Alavaka. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … bố thí...

11 vị tỷ kheo tiêu biểu thời Phật Gotama

1-11 Các Vị Tỷ Kheo – Trong các vị Tỷ-kheo của Ta có thể dùng ý hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Cullapanthaka. Trong các vị đệ tử… thiện xảo về tâm thắng tiến, tối thắng là Cullapanthaka. Trong các vị đệ tử… thiện xảo về tưởng thắng tiến, tối thắng là Mahàpanthaka. Trong các vị đệ tử… trú không có tranh luận, tối thắng là Subhuti. Trong các vị đệ tử… đáng được cúng dường, tối thắng là Subhuti. Trong các vị đệ tử… tu ở rừng, tối thắng là Revata Khadiravaniya. Trong các vị đệ tử…...

10 vị tỷ kheo nổi bật thời Phật Gotama

1-10 Các Vị Tỷ Kheo – Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, tối thắng là Ràhula. Trong các vị đệ tử… xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapàla. Trong các vị đệ tử… đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối thắng là Kunda Dhàna. Trong các vị đệ tử… đầy đủ biện tài, tối thắng là Vangìsa. Trong các vị đệ tử… dễ mến toàn diện, tối thắng là Upasena Vangantaputta. Trong các vị đệ tử… sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối thắng là Dabba Mallaputta. Trong các vị đệ tử… được...

16 vị tỷ kheo xuất chúng thời Phật Gotama

1-16 Các Vị Tỷ Kheo Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda. Trong các vị đệ tử… đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda Trong các vị đệ tử… đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda. Trong các vị đệ tử… đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda. 5.Trong các vị đệ tử… thị giả, tối thắng là Ananda. Trong các vị đệ tử… có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa. Trong các vị đệ tử… làm cho các gia đình...

13 nữ tỷ kheo nổi tiếng thời Phật Gotama

1-13 Nữ Ðệ Tử Tỷ Kheo Ni Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của Ta, tối thắng là Màhàpàjapati Gotamì. Trong các vị nữ đệ tử… đại trí tuệ, tối thắng là Khemà. Trong các vị nữ đệ tử… đầy đủ thần thông, tối thắng là Uppalavannà. Trong các vị nữ đệ tử… trì Luật, tối thắng là Patàcàrà. Trong các vị nữ đệ tử… thuyết pháp, tối thắng là Dhammadinnà. Trong các vị nữ đệ tử… tu Thiền, tối thắng là Nandà. Trong các vị nữ đệ tử… tinh cần tinh tấn, tối thắng là...

Ý nghĩa các kỳ kết tập kinh điển

I. Giới thiệu Kinh, Luật phần lớn là từ bài giảng và từ sự chế ước của đức Phật. Và các bài giảng và sự chế ước Luật của Phật lúc đương thời đã không được ghi thành sách, do vậy sẽ có thể sai lầm khi được truyền miệng lại cho người khác do trí nhớ không chính xác hoặc được kiến giải theo ý kiến cá nhân của các vị đệ tử. Hơn nữa, có một số đệ tử đưa ra sự “sáng tạo” một cách tự do và tùy tiện theo quan điểm hoàn toàn cá nhân...

Các kỳ kiết tập kinh điển theo Phật giáo Theravāda

NSGN - Những lời dạy của Đức Phật chứa đựng trong Tam tạng (Pāli) cũng được gọi là Học thuyết của các Trưởng lão (Theravāda). Những bản kinh này có con số hàng trăm và luôn được tụng đọc nguyên văn ngay từ khi kỳ kiết tập lần thứ nhất được triệu tập  Những lời dạy chân thực của Đức Phật Gotama được lưu giữ và truyền lại cho chúng ta hiện diện ở trong Tam tạng (Tipitaka). Từ Pāli “Tipitaka” có nghĩa đen là “ba giỏ” (ti = 3 + pitaka = giỏ). Tất cả những lời dạy của Đức...

Page 1 of 2 1 2