THƯ VIỆN – BẢO TÀNG PHẬT GIÁO

     I.        THƯ VIỆN – BẢO TÀNG ·         https://vuonhoaphatgiao.com/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/hang-tram-co-vat-duoc-trung-bay-tai-bao-tang-van-hoa-phat-giao-dau-tien-o-viet-nam/ ·         https://ibm.sridaladamaligawa.lk/ International Buddhist Museum is the world’s first International Buddhist Museum.[1] It is located next to the National Museum of Kandy and Temple of the Tooth in Kandy, Sri Lanka. The site was the former Palace of the Kandian King, Wimaladharmasuriya,[2]upon which the British constructed a Victorian era building, which

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí