Thập Thiện

10 điều thiện và 10 điều bất thiện

3 pháp bất thiện: Tham Sân Si 3 pháp thiện: Vô tham Vô sân Vô si 10 điều bất thiện: Sát sanh Lấy của không cho Tà hạnh trong các dục Vọng ngữ Nói hai lưỡi Nói ác khẩu Nói lời phù phiếm Xan tham Sân Tà kiến 10 điều thiện:   Từ bỏ sát sanh Từ bỏ lấy của không cho Từ bỏ tà hạnh trong các dục Từ bỏ vọng ngữ Từ bỏ nói hai lưỡi Từ bỏ nói ác khẩu Từ bỏ nói lời phù phiếm Không xan tham Không sân Chánh kiến Xem chi tiết: https://buocdauhocphat.com/kinh-trung-bo-tap-ii-73-dai-kinh-vaccaghotta-mahavacchagotta-sutta

Nhân quả luân hồi

Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? Này Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, Thiên giới, đời này? — Này các Gia chủ, Do nhân hành phi pháp, hành phi chánh đạo, này các Gia chủ, mà như vậy ở đây, có một số loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung,...

Sự khác biệt giữa cách tu của Bà la môn và Phật Gotama

(X) (176) Cunda Người Thợ Rèn Một thời, Thế Tôn trú ở Pàvà, trong vườn xoài của Cunda, con người thợ rèn. Rồi Cunda, con người thợ rèn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Cunda, còn người thợ rèn đang ngồi một bên: – Này Cunda, trong những tịnh hạnh của ai, Ông cảm thấy thích thú? – Bạch Thế Tôn, các Bà-la-môn ở phương Tây, những người có mang theo bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người...