11 celebrities who practice Buddhism

  , Hollywood. American servicemen returning from East Asia after the Second World War and Korean War, brought with them an interest in Asian culture which included Nichiren Shoshu and Zen Buddhism. As the population of newpractitioners grew in the West there is also an increase in westerners raised with the practice of

10 nhân vật nổi tiếng thế giới theo đạo Phật

GNO – Những người trong danh sách này là những Phật tử thuần thành, nhưng họ không phải là những nhà lãnh đạo tôn giáo. Nhiều nhân vật danh tiếng tự nhận theo đạo Phật và một tôn giáo khác cùng một lúc; những người này không đủ điều kiện nằm

Khi người nổi tiếng đến với đạo Phật

(PPUD) Trải qua bề dày gần 3000 năm lịch sử, Phật giáo đến này vẫn là một đạo đem đến an vui, hạnh phúc và giải thoát cho nhân loại. Với tinh thần từ bi và bình đẳng tuyệt đối, nhiều người đã tìm đến đạo Phật tự nhiên như

Những mỹ nhân nổi tiếng là Phật tử

Làng nghệ đang chứng kiến không ít mỹ nhân sống tốt đời đẹp đạo, từ người vốn sinh ra trong gia đình theo Phật, cho tới kẻ từng bước qua nhiều cuộc bể dâu. 1. Việt Trinh: Tin vào luật nhân quả Trong suốt hơn 20 năm theo đuổi nghệ

3 Hoa hậu bất ngờ xuống tóc đi tu

Nổi tiếng, xinh đẹp nhưng nhiều hoa hậu vẫn từ bỏ ánh hào quang, sự giàu sang để tìm tới nơi cửa Phật từ bi.   ·        1. Hoa hậu Bích Liên   Mới đây, tại Như Lai thiền tự, thành phố San Diego, miền Nam tiểu

PHẬT GIÁO DƯỚI MẮT CÁC NHÀ TRÍ THỨC

PHẬT GIÁO DƯỚI MẮT CÁC NHÀ TRÍ THỨC Tác giả: Dr. K. Srl. Dhammananda Dịch giả: Tỳ kheo Tâm-Quang 1- ĐỨC PHẬT VĨ ĐẠI Nếu nói đến trí tuệ và đức hạnh thì tôi không thể nào nghĩ rằng Chúa Christ ở một vị thế cao như mọi người biết

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí