Đỉnh cao của giáo dục và văn nghĩa

32) Thưa Tôn giả Gotama, nay con đi đến Sa-môn Mahà Moggalàna và nói về ý nghĩa này. Sa-môn Moggalàna, với những câu như thế này, với những lời như thế này đã trả lời về ý nghĩa này giống như Tôn giả Gotama. Vì rằng giữa Đạo sư với nam đệ tửý nghĩa với ý nghĩavăn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú.

 

Xem chi tiết tại: VII. Moggalàna (hay Xứ) (S.iv.391)

Kinh Tương Ưng – Tập IV – Thiên Sáu Xứ – Chương X – Tương Ưng Không Thuyết

Kinh Tương Ưng – Tập IV – Thiên Sáu Xứ – Chương X – Tương Ưng Không Thuyết