Đức Phật dưới cái nhìn của một số tín đồ Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo

1 –  ĐỨC PHẬT VĨ ĐẠI

Nếu nói đến trí tuệ và đức hạnh thì tôi không thể nào nghĩ rằng Chúa Christ ở một vị thế cao như mọi người biết đến qua lịch sử. Tôi nghĩ rằng tôi phải đặt Đức Phật trên Chúa về những phương diện ấy.

-Bertrand Russell – (1872-1970)

Triết gia và toán hoc. Nhà cải cách xã hội Anh. Được tặng giải Nobel về văn chương năm 1950.
Tại sao tôi không theo Thiên Chúa Giáo

2 –  NGƯỜI CAO QUÝ NHẤT NHÂN LOẠI

Nếu bạn muốn thấy người cao quý nhất của nhân loại, bạn hãy nhìn vị quân vương trong y phục một kẻ khất thực; chính Ngài đấy, siêu phàm thánh tính của Ngài thật vĩ đại giữa con người.

Abdul Atahiya
Một thi nhân Hồi Giáo

3 –  ÐỨC PHẬT CỦA TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.

Ðức Phật không phải là của riêng người Phật tử, Ngài là của toàn thể nhân loại. Giáo lý của Ngài thông dụng cho tất cả mọi người. Tất cả các Tôn giáo khai sáng sau Ngài, đều đã mượn rất nhiều các tư tưởng hay của Ngài.

Một học giả Hồi Giáo.

4 –  ÐỨC PHẬT LÀ MỘT CON ÐƯỜNG.

Tôi càng ngày càng cảm thấy đức Thích Ca Mâu Ni gần gũi nhất trong tính cách và ảnh hưởng của Ngài, Ngài là Ðường lối, là Chân lý và là Lẽ sống.

Giám mục Milman

5 –  MỘT THÁCH THỨC VỚI CÁC TÔN GIÁO KHÁC.

Phật giáo như chúng ta đang thấy, những gì đã được ghi chép sưu tập lại rất là thực tế, không phải là một hệ thống giả thuyết của thời đại sơ khai, về phương diện này Phật giáo dám thách thức với các Tôn giáo khác.

(Giám Mục Gore, “Ðức Phật và Chúa Christ”)