5 cách cha mẹ thương con

Này Gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương Ðông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách:

  1. ngăn chận con làm điều ác;
  2. khuyến khích con làm điều thiện;
  3. dạy con nghề nghiệp,
  4. cưới vợ xứng đáng cho con;
  5. đúng thời trao của thừa tự cho con.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta