5 cách học trò phụng dưỡng thầy cô

Này Gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương Nam:

  1. đứng dậy để chào,
  2. hầu hạ thầy,
  3. hăng hái học tập,
  4. tự phục vụ thầy,
  5. chú tâm học hỏi nghề nghiệp.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta