6 lí do tài sản hao hụt

Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản? Này Gia chủ tử:

  1. Đam mê các loại rượu là nguyên nhân phung phí tài sản.
  2. Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung phí tài sản.
  3. La cà đình đám hí viện là nguyên nhân phung phí tài sản.
  4. Ðam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài sản.
  5. Giao du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài sản
  6. Quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí tài sản.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta