6 nguy hiểm do đam mê cờ bạc

Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm:

  1. nếu thắng thì sanh oán thù,
  2. nếu thua thì tâm sanh sầu muộn,
  3. tài sản hiện tại bị tổn thất,
  4. tại hội trường (pháp đình) lời nói không hiệu lực,
  5. bằng hữu đồng liêu khinh miệt,
  6. vấn đề cưới gả không được tín nhiệm vì người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ.

Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm như vậy.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta