6 nguy hiểm do đi lại không hợp thời

Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm:

  1. tự mình không được che chở hộ trì,
  2. vợ con không được che chở hộ trì,
  3. tài sản không được che chở hộ trì,
  4. bị tình nghi là tác giả các ác sự,
  5. nạn nhân các tin đồn thất thiệt,
  6. tự rước vào thân nhiều khổ não.

Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm như vậy.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta