6 nguy hiểm do rượu gây ra

Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm:

  1. tài sản hiện tại bị tổn thất,
  2. đấu tranh tăng trưởng,
  3. bệnh tật dễ xâm nhập,
  4. thương tổn danh dự,
  5. để lộ âm tàng,
  6. và thứ sáu là trí lực tổn hại.

Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sau nguy hiểm như vậy.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta