6 nguy hiểm khi la cà đình đám hý viện

Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm

Luôn luôn tìm xem :

  1. chỗ nào có múa,
  2. chỗ nào có ca,
  3. chỗ nào có nhạc,
  4. chỗ nào có tán tụng,
  5. chỗ nào có nhạc tay,
  6. chỗ nào có trống.

Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm như vậy.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta