THƯ VIỆN – BẢO TÀNG PHẬT GIÁO

     I.        THƯ VIỆN – BẢO TÀNG

·         https://ibm.sridaladamaligawa.lk/

International Buddhist Museum is the world’s first International Buddhist Museum.[1] It is located next to the National Museum of Kandy and Temple of the Tooth in Kandy, Sri Lanka. The site was the former Palace of the Kandian King, Wimaladharmasuriya,[2]upon which the British constructed a Victorian era building, which housed the Kandy Kachcheri.

The museum was established with the contributions of 17 countries such as Sri Lanka, India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Japan, China, Korea, Indonesia, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Bhutan, and Afghanistan.

Bảo tàng Phật giáo quốc tế đầu tiên trên thế giới. [1] Nó nằm cạnh Bảo tàng Quốc gia Kandy và Đền Răng ở Kandy, Sri Lanka.

Bảo tàng được thành lập với sự đóng góp của 17 nước như Sri Lanka, Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Lào, Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Bhutan và Afghanistan.

·         https://www.btrts.org.sg/buddhist-culture-museum  Bảo tàng văn hóa Phật Giáo

·         https://www.k-mood.com/places/moka-buddhist-museum/   Moka Buddhist Museum

·         https://www.bcmtouring.com/forums/threads/national-museum-new-delhi.28897/  Bảo tàng quốc gia New Delhi