Video – Audio về Đức Phật và liên quan đến PG

o   Video – Audio v  https://www.youtube.com/watch?v=N_EKlDPSY1g Cuộc đời đức phật The Buddha 2010 HD Vietsub v  https://www.youtube.com/watch?v=cnRTIGI7GZg Phim về Xá Lợi của Đức Phật v  https://www.youtube.com/watch?v=KOEXkaow0ko&list=PLtGdlXeQYmZfyUQgZ_CMO77JYAlfJiAaO  “ Discovering Buddhism ” Series v  https://www.youtube.com/watch?v=zevW0oXG3BU  Cội nguồn của Phật Giáo -Thuyết minh – Ngược dòng thời gian v  https://www.youtube.com/watch?v=yXfzg48Dw2c Bảy kỳ quan

Sách về Phật Giáo

  Book v  https://thuvienhoasen.org/a16805/bo-sach-dien-tu-cua-thien-su-thich-nhat-hanh   Bộ sách điện tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh v  https://thuvienhoasen.org/p44a16820/ebook-epub-cua-thay-thich-nhat-hanh-danh-cho-ipad-iphone  Ebook Epub Của Thầy Thích Nhất Hạnh (Dành Cho Ipad & Iphone) v  https://thuvienhoasen.org/p44a15750/ebook-epub-cua-thay-thich-nhat-tu-danh-cho-ipad-iphone Ebook .Epub Của Thầy Thích Nhật Từ (Dành Cho Ipad & Iphone) v  https://thuvienhoasen.org/p43/thu-vien-e-books  Sách Phật Giáo v  https://www.phathoc.net/thu-vien/dao-duc-tam-ly-hoc/5EE442_chet_di_ve_dau.aspx  Chết đi

Web tài liệu Phật giáo

Ø  https://www.dalailama.com/page.128.htm Các thuyết giảng MP3 cho tải miễn phí từ văn phòng của đức Đạt-lai Lạt-ma   Ø  https://www.thdl.org/xml/show.php?xml=/education/tllr/xml/tllr.xml Thư viện số Tây Tạng Hymalaya   Ø  https://www.abuddhistlibrary.com/Buddhism/J%20-%20Navigation%20Pages%20and%20A%20List%20of%20Books/Navigation%20Pages/Home%20page.htmThư viện Phật giáo   Ø  https://www.berzinarchives.com/web/en/index.html Trang Berzin   Ø  https://www.ltwa.net/Administration/Administration.htmlThư viện Tây Tạng tại Dharamsala   Ø  https://www.buddhanet.net/library.htm Buddhist Library của Buddha.net   Ø  https://www.ciolek.com/WWWVL-Zen.htmlZen Buddhism Virtual Library   Ø  https://www.tipitakahall.net/Tam

THƯ VIỆN – BẢO TÀNG PHẬT GIÁO

     I.        THƯ VIỆN – BẢO TÀNG ·         https://vuonhoaphatgiao.com/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/hang-tram-co-vat-duoc-trung-bay-tai-bao-tang-van-hoa-phat-giao-dau-tien-o-viet-nam/ ·         https://ibm.sridaladamaligawa.lk/ International Buddhist Museum is the world’s first International Buddhist Museum.[1] It is located next to the National Museum of Kandy and Temple of the Tooth in Kandy, Sri Lanka. The site was the former Palace of the Kandian King, Wimaladharmasuriya,[2]upon which the British constructed a Victorian era building, which

CÁC GIẢNG SƯ

     I.        CÁC GIẢNG SƯ THẦY THÍCH THIỆN THUẬN THẦY THÍCH TRÍ HUỆ THẦY THÍCH PHƯỚC TIẾN THẦY THÍCH NHẬT TỪ    THẦY THANH TỪ THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH THẦY THÍCH GIÁC HẠNH THẦY THÍCH CHÂN QUANG  THẦY THÍCH THIỆN XUÂN THẦY THÍCH THIỆN TUỆ THẦY THÍCH PHÁP

Các nhà nghiên cứu về Phật giáo

     1)     R. C. CHILDERS    (1838-1876)   Robert Caesar Childers sinh năm 1838 tại Nice, miền đông nam nước Pháp, con của Charles Childers, một giáo sĩ Anh quốc. Thiếu thời, là sinh viên trường Wadham College tại Oxford, miền trung nam nước Anh, Robert C. Childers được cấp

Link xem nhanh các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển:

(Xem chi tiết sơ đồ)

A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)

 1. Phân tích giới
 2. Đại phẩm
 3. Tiểu phẩm
 4. Tập yếu

B. TẠNG KINH (SUTTANTAPIṬAKA)

 1. Trường bộ
 2. Trung bộ
 3. Tương ưng bộ
 4. Tăng chi bộ
 5. Tiểu bộ

C. TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMAPIṬAKA)

 1. Pháp tụ
 2. Phân tích
 3. Chất ngữ
 4. Nhân chế định
 5. Biện giải
 6. Song đối
 7. Vị trí