Sách về Phật Giáo

  Book

v  https://thuvienhoasen.org/a16805/bo-sach-dien-tu-cua-thien-su-thich-nhat-hanh   Bộ sách điện tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh


v  https://thuvienhoasen.org/p44a16820/ebook-epub-cua-thay-thich-nhat-hanh-danh-cho-ipad-iphone  Ebook Epub Của Thầy Thích Nhất Hạnh (Dành Cho Ipad & Iphone)


v  https://thuvienhoasen.org/p44a15750/ebook-epub-cua-thay-thich-nhat-tu-danh-cho-ipad-iphone Ebook .Epub Của Thầy Thích Nhật Từ (Dành Cho Ipad & Iphone)
v  https://kilopad.com/Ton-giao-Tu-tuong-phat-giao-c155 Một số tác phẩm tư tưởng Phật Giáo – Đọc online


v  https://www.phathoc.net/thu-vien/phat-hoc-co-ban/7E7459.aspx Tám quyển sách quýHT. Thích Thiện Hoa Nhà Xuất Bản Tôn Giáo_ Đọc online


v  https://www.phathoc.net/thu-vien/lich-su/nhan-vat/53F612.aspx  Nếp sống tỉnh thức của Đức Đạt Lai Lạt MaThích Nữ Giới Hương _ Đọc online

(_ Xem thêm nguồn:  https://www.phathoc.net/thu-vien/  _)


v  https://vangsanhcuclac.files.wordpress.com/2015/02/cai-doi-van-mang.pdf  Cải đổi vận mệnh _ HT Thích Minh Quang  biên dịch


v  https://thuvienhoasen.org/a25652/hop-tuyen-loi-phat-day-tu-kinh-tang-pali Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Pali